Domenii De Activitate

Ecologizare şi refacere situri contaminate

În acest moment, VIVANI deţine aproximativ 80 % din piaţa de tratare şi ecologizare a zonelor contaminate. În cadrul acestor proiecte, se utilizează instalaţii de cea mai înaltă performanţă, precum:

Colectare şi tratare deşeuri industriale

VIVANI colectează direct sau prin intermediul colectorilor autorizaţi deşeuri din toate zonele ţării. Operaţiunile de tratare şi eliminare finală sunt autorizate conformprevederilor reglementărilor de mediu.

Eliminare deşeuri în depozite conforme pentru deşeuri nepericuloase şi periculoase
Problematica şlamurilor petroliere

Poluarea mediului cu fluidele rezultate din sonde (ţiţei, gaze, condens, apă sărată, şlamuri, nisip etc.) a apărut odată cu extracţia petrolului. Extinderea şi agravarea acestui fenomen a impus necesitatea decontaminării zonelor poluate şi găsirea celor mai performante tehnologii de tratare a şlamurilor depozitate în bataluri.