Instalatia De Tratare A Fazei Lichide

Principalele activităţi derulate în cadrul procesului de separare a fracţiei lichide sunt următoarele:
În cadrul tratării si procesării deşeurilor aflate în formă lichidă/semilichidă rezultate din industria petrolieră, sunt folosite o serie de echipamente dedicate exclusiv acestui domeniu.

Echipamentele folosite şi deţinute de SC VIVANI SALUBRITATE SA în procesarea şlamurilor petroliere
Principalele faze rezultate în urma procesului de centrifugare

Capacitatea de lucru al acestor instalaţii este direct influenţată de caracteristicile deşeurilor introduse în proces. Astfel, capacitatea medie de procesare este de aproximativ  8 mc/h, capacitate calculată pentru o instalaţie complexă ce include o singură centrifugă trifazică.