Colectare Si Tratare Deseuri Industriale

COLECTARE

Vivani colectează direct sau prin intermediul colectorilor autorizaţi, deşeuri din toate zonele ţării. Pentru a elimina deşeurile în condiţii de siguranţă şi cu preţuri reduse, se face tratarea deşeurilor înainte de a fi depozitate final şi/sau valorificate prin coincinerare. Toate procedurile de tratare sunt aprobate de către autorităţile de mediu şi verificate în activitatea practică.

TRATARE DEŞEURI PERICULOASE

Deşeurile care nu corespund în starea iniţială criteriilor de acceptare la depozitarea finală, sunt tratate şi pregătite pentru depozitarea finală. După tratare, prin analize de laborator, se verifică dacă deşeurile corespund criteriilor de depozitare. Deşeurile sunt ambalate şi etichetate conform legislaţiei în vigoare.