Laborator analize fizico-chimice desuri si factori de mediu

Acreditat RENAR conform SR EN ISO/ CEI 17025: 2005 – certificat de acreditare nr. LI 863 (Anexa 16)

Laboratorul de incercari fizico-chimice pentru evaluarea deseurilor si factorilor de mediu este compus din:

 • Sala pregatire probe, care are urmatoarele dotari:
  • Cuptor cu microunde pentru mineralizarea probelor;
  • Moara cu bile pentru macinare;
  • Bidistilator de apa;
  • Nise de laborator;
  • Cuptor de calcinare;
  • Baie de apa;
  • Agitator magnetic cu plita de incalzire.
 • Sala analize factori de mediu:
  • Spectrometru cu absorbtie atomic;
  • Analizor carbon organic total;
  • Sistem calorimetric cu bomba;
  • Inflametru automat PENSKY-MARTENS;
  • Spectrometru UV-VIS;
  • Sistem preparare apa ultrapura;
  • pH-metru de laborator;
  • conductometru de laborator;
  • agitator rotativ;
  • agitator magnetic cu plita de incalzire;
  • etuva de laborator.
 • Sala contraprobe pentru pastrarea contraprobelor in conditii corespunzatoare;
 • Magazie reactivi chimici, pentru stocarea reactivilor de laborator.

Analize efectuate in laborator

Caracterizarea deseurilor - Indicatori fizico-chimici:
 • continut de apa;
 • continut de substanta uscata;
 • pH;
 • continut de carbon organic total(TOC);
 • continut de hidrocarburi(TPH);
 • continut de metale grele (arsen, bariu, cadmiu, crom total, cupru, mercur, molibden, nichel, plumb, stibiu, seleniu, zinc);
 • putere calorifica superioara (PCS);
 • punct de inflamabilitate.
Analiza eluatelor:
 • pH, cloruri, sulfati, carbon organic dizolvat (COD), total solide dizolvate (TDS), metale grele
Indicatorii de calitate pentru caracterizarea probelor de ape:
 • pH, conductivitate, materii in suspensie, duritate, reziduu fix, CCO-Cr, substante extractibile cu solventi, azotati, azot amoniacal, cloruri, sulfati, fosfor total, calciu, magneziu, metale grele (arsen, cadmiu, crom total, crom hexavalent, cupru, mercur, nichel, plumb, zinc);
Analize sol:
Laboratorul mobil

Amplasat in modul de tip container de 20 ft. are asigurata toata aparatura necesara pentru efectuarea probelor si analizelor de calitate. Pentru mobilizarea acestei facilitati sunt necesare – un transport, timpul de punere in functiune si calibrare aparate – 5 zile (inclusiv calibrarea aparaturii). Se va avea in vedere instalarea laboratorului astfel incit se se poata face o serie de determinari preliminare a locatiilor pentru investigarea calitatii materialului ce urmeaza a fi proceat in prima etapa a lucrarii.

In principal (dar nelimitindu-se la acestea) aparatura de laborator cuprinde:

Previous
Next